Çocuk Acil alanında kayıtlı doktor bulunamadı

Çocuk Acil Doktorları

Çocuk acil, çocuklarda hayati tehlike yaratan durumların hızlı bir şekilde tanınması ve tedavisinin  yapılmasını sağlayan bir tıp bölümüdür ve  çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün bir üst uzmanlık alanıdır (yan dal). Çocuk yaş grubundaki (0-16 yaş) ölümlerin önemli bir kısmını  acil tıbbi sorunlar oluşturmaktadır. Acil hasta ya da yaralı çocuğun en önemli özelliği, hayati tıbbi bulgularının güvende olmayışı ve gelişmelerin önceden kestirilemeyişidir. Ölümlerin önlenebilmesi ve sakatlıkların azaltılabilmesi, hasta ya da yaralı çocuğun içinde bulunduğu acil durumun hızlı ve doğru bir şekilde tanınmasına ve tedavi edilmesine bağlıdır. 

Bu alanda kayıtlı doktor bulunamadı