Radyasyon Onkolojisi alanında kayıtlı 799 doktor bulundu

Radyasyon Onkolojisi Doktorları

Radyasyon Onkolojisi, kanser tedavisinde radyoterapi (ışın tedavisi) yöntemini kullanan bir  bilim dalıdır. Radyoterapi; kanserli dokunun veya bazı iyi huylu tümörlerin tedavisinin radyasyon ışınları kullanılarak tedavi edilmesi işlemidir. Bu yüzden bu işleme halk arasında “Radyasyon Tedavisi” ya da “Işın Tedavisi” de denmektedir. Radyoterapide kullanılan radyasyon ışınları tedavi edilen bölgedeki kanser hücrelerinin büyümesini durdurur ya da bu hücreleri öldürülür.

Bu ışınlar vücuda dışarıdan (eksternal radyoterapi) ya da doku içine direkt verilebilir (brakiterapi).  Radyoterapide amaç çevreredeki normal dokulara zarar vermeden kanser dokusuna mümkün olduğunca çok miktarda ışın verebilmektir. Bu amaç için çeşitli teknikler geliştirilmiştir. IMRT (YART) (yoğunluk ayarlı radyoterapi),  IGRT (görüntü kılavuzluğunda radyoterapi), stereotaktik radyoterapi ve stereotaktik radyocerrahi gibi teknikler geliştirlmiştir.

Stereotaktik radyoterapi bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, pozitron emisyon tomografisi, anjiyografi gibi görüntüleme yöntemleri ile elde edilen bilgilerle, tedavi edilecek hedef kanser dokusuna en fazla, çevre normal dokulara ise en az doz ışın uygulamak için, farklı açılardan aynı merkeze gönderilen ışın demetleri prensibine dayanmaktadır. Bu tedavi birden fazla seanslarda yapılırsa Stereotaktik radyoterapi, tek bir seferde yapılırsa Stereotaktik radyocerrahi olarak adlandırılır. Stereotaktik radyocerrahi kafa içi ve kafa dışı lezyonlarda Cyberknife ile uygulanmaktadır.

Radyasyon Onkolojisi

Prof. Dr. Sedat Turkan

Nisbetiye Mahallesi Yücel Sok. No:6 1. Levent

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Gökçe Kaan Olcay

Demetevler 12. Cad.

(1 görüş)
Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Ahmet Uyanoğlu

Halaskargazi Cad., Etfal Sk. Şişli İstanbul

Radyasyon Onkolojisi

Prof. Dr. Mehmet Ufuk Abacıoğlu

Altunizade Mahallesi Yurtcan Sokak No:1

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Gül Kanyılmaz

Beyşehir Caddesi Akyokuş

Radyasyon Onkolojisi

 Hatice Coşkun Güllü

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 01330 Balcalı

Radyasyon Onkolojisi

 Fatma Yavaş

Kazımdirik Mahallesi Ege Üniversitesi

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Özlem Akagündüz

Kazımdirik Mahallesi Ege Üniversitesi

Radyasyon Onkolojisi

 Asuman Önol Mirik

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 01330 Balcalı

Radyasyon Onkolojisi

Doç. Dr. Nihal Dağ

Nihal Dağ Muayenehanesi Bursa

Radyasyon Onkolojisi

Prof. Dr. Nurgül Kızılırmak

Nurgül Kızılırmak Muayenehanesi Ankara

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Mehmet Memdüh Kazancı

Mehmet Memdüh Kazancı Muayenehanesi İzmir

Radyasyon Onkolojisi

 İlknur Harmankaya

İlknur Harmankaya Muayenehanesi İstanbul

Radyasyon Onkolojisi

 Hazan Özyurt

Hazan Özyurt Muayenehanesi İstanbul

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Hatice Kaplanoğlu

Hatice Kaplanoğlu Muayenehanesi Ankara

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Fatma Nazan Eroğlu Arkoç

Fatma Nazan Eroğlu Arkoç Muayenehanesi Ankara

Radyasyon Onkolojisi

Dr. Hacer Semra Özgün

Hacer Semra Özgün Muayenehanesi İstanbul

Radyasyon Onkolojisi

Dr. Hacer Semra Bozkurt

Hacer Semra Bozkurt Muayenehanesi Hatay

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Ferda Bacaksızlar

Ferda Bacaksızlar Muayenehanesi Mersin

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Fazilet Hidayet Öner

Fazilet Hidayet Öner Muayenehanesi Düzce