Adölesan Varikosel (Gençlerde Varikosel)

Varikosel, testis torbası (skrotum) içinde bulunan testislerin etrafındaki toplar damarların genişlemesidir. Damarlar genişlediğinde, genişlemiş olan bu damarlar içerisinde kan göllenir. Kanın gölleenmesi sonucu skrotum içindeki ısı yükselir. Normalde skrotum içindeki sıvı, karın içindeki ısıya göre 1-2 derece dah düşüktür ve bu sıcaklık testiste sperm hücrelerinin üretimi için olması gereken sıcaklıktır. Skrotum içinde sıcaklık yükselmesi, sperm hücresi üretimini bozar ve bu hücrelerin sayı ve hareketlerinde azalma  ve sonuçta kısırlık oluşur. Zamanla testislerde küçülme (atrofi) meydana gelir.
Varikosel görülme sıklığı on yaşın altındaki çocuklarda daha düşük ( %3) iken, ilerleyen yaşlarda artmakta ve 18 yaşında erişkin yaştakilerle aynı sıklığa () ulaşmaktadır.
Vaikoselin tedavisi ameliyattır. Bu ameliyat genel (tam narkoz) veya spinal (yarım narkoz) anestezi altında uygulanır. Kasık bölgesinden yapılan yaklaşık 2-3 cm’ lik bir kesiyle testisin damarlarına ulaşılır. Ameliyatın bundan sonraki aşamasında bir ameliyat mikroskopu kullanılır. Mikroskop altında genişlemiş toplar damarlar bulunur ve diğer normal damarlardan ayrılarak bağlanır. Mikroskop kullanılmadan yapılan klasik ameliyatlarda, testisi besleyen atar damarlar ve lenf damarları bağlanabilmektedir. Bunların bağlanması, hidrosel (skrotumda sıvı birikmesi), testiste küçülme (atrofi) ve genişlemiş tüm toplardamarların bağlanmaması sonucu hastalığın tekrar etmesi (nüks varikosel) gibi  istenmeyen durumlara yol açabilir. Adölesan yaş grubunda görülen varikosellerde takip önerilir. Takip sırasında varikoselin olduğu taraftaki testis hacminde 2 ml’ den ya da   ’den daha fazla volüm kaybı varsa, mevi örneği verebilecek ileri yaş adölesanlarda sperm tahlillerinde bozukluk tespit edilirse ameliyat uygulanmalıdır.
Varikosel ameliyatı (varikoselektomi), androloji ve mikrocerrahi konusunda uzmanlaşmış olan üroloji doktorları tarafından yapılmaktadır. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

 

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar