Akciğer Embolisi (Akciğer Pıhtı Atması, Pulmoner Emboli)

Pulmoner emboli, sağ kalpteki kirli kanı akciğere götüren ana damar olan pulmoner arterin bir kan pıhtısı tarafından tıkanması durumudur. Kol, bacak ve diğer organların toplar damarları, içlerindeki kirli kanı sağ kalbe taşırlar ve bu damarların genişliği kalbe doğru yaklaştıkça artar. Pulmoner damarın tıkanmasına neden olan ve trombüs adı verilen kan pıhtısı, genellikle bacaktaki bir vende (toplardamar) oluşur. Ven duvarına yapışan pıhtı burada birikmeye başlar ve giderek büyür. Pıhtının bir kısmı ya da tamamı kopar, kan akımına karışarak sağ kalp boşluğuna gelir ve buradan pulmoner artere (akciğer atardamarı) geçer. Pulmoner arterin genişiliği, damar akciğere yaklaştıkça giderek daralır. Bu yüzden pıhtı (emboli), biraz ilerledikten sonra arterin bir yerinde takılıp kalır ve kan akışını engeller. Bu durum akciğerlerdeki dolaşımı bozar ve akciğerler iyi çalışamaz hale gelir. Eğer pıhtı çok büyükse aniden ölüm meydana gelir. 
Yeni geçirilen bir ameliyat, daha önceden geçirilmiş emboli (pıhtı atma) öyküsü, kanser hastalığı, hareketsizlik, uzun süre oturma, doğum kontrol hapı kullanmak, ve gebelik akciğer embolisine neden olabilecek durumlardır.

Akciğer embolisinin başlıca belirtileri; öksürük, nefes darlığı, solunum sırasında kaburgalarda ağrı, göğüs ağrısı, hızlı solunum, artmış kalp hızı, ciltte mavi renk değişikliği (siyanoz), zayıf nabız ve bilinç bulanıklığıdır.

Göğüs hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları, iç hastalıkları (dahiliye), çocuk sağlığı ve hastalıkları, hematoloji ve çocuk hematolojisi akciğer embolisinin tanı ve tedavisi ile ilgilenen bölümlerdir. Aşağıda bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

 

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar