Akciğer Sönmesi (Pnömotoraks)


Akciğerler göğüs boşluğunun sağ ve sol tarafında yer alır. Akciğerler akciğer zarı ya da plevra adı verilen ince bir zar ile örtülüdür. Bu zar iki tabakadan meydana gelir. İçteki tabaka akciğerlerin yüzeyini, dıştaki tabaka ise göğüs duvarının iç yüzeyini örter.   Bu iki zar tabakası arasında normalde hava bulunmaz ve bu alanda negatif bir basınç (emici) bulunur. Akciğerler tıpkı bir balon gibi şişme (nefes alınca) ve sönme (nefes verince)  şeklinde çalışır. Plevra boşluğundaki bu negatif basınç sayesinde akciğerler tamamen çökmemekte ve şişkin kalmaktadır. Nefes alma sırasında göğüs boşluğu daha fazla genişlemekte ve akciğerler içerisine hava girmektedir. Nefes verme ile alınan bu hava dışarı atılmaktadır. Ancak nefes verme ile akciğerlerde normalde belirli bir miktar hava daima kalmakta, yani akciğer tamamen sönmemektedir. Göğüs duvarı yaralanmalarında dışarıdan ya da bazı akciğer hastalıklarında akciğer dokusunun yırtılması durumunda akciğer içerisinden plevra boşluğuna hava girer. Bu durum plevra boşluğundaki negatif basıncı, nötr yada pozitif basınç haline getirir. Akciğerleri açık tutan negatif basıncın ortadan kalması ve ayrıca plevra boşluğunda oluşan pozitif (sıkıştırıcı) basıncın akciğerler üzerine bası yapması nedeniyle akciğerler aynı bir balon gibi söner. Bu duruma pnömotoraks adı verilir. Ciddi pnömotorakslarda, plevra boşluğundaki hava birikimi büyük kan damarlarına bası yapabilir ve kalbe geri dönen kan miktarını azaltabilir. Buna tansiyon pnömotoraks denir. Eğer tedavi edilmezse ölüme neden olabilir. Pnömotoraks travma (yaralanma), kendiliğinden ya da amfizem gibi akciğer hastalığı olan bir kişinin öksürmesi sonucu meydana gelebilir. Pnömotoraks tedavisi göğüs cerrahisi doktorları tarafından yaapılır. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz. 

 

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar