Akustik Travma (Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı)

Yüksek şiddetteki sesler, iç kulakta bulunan ve duymayı sağlayan hücreler üzerinde zararlı etkiler meydana getirir. Silah ya da bomba patlamasında olduğu gibi ani ve çok şiddetli sesler ya da uzun süreli yüksek şiddetteki sesler akustik travmaya neden olur. 
Akustik travma tanı ve tedavisi ile odyoloji ve işitme konusunda uzman kulak-burun-boğaz hastalıkları ve iş yeri hekimliği doktorları ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar