Alt Islatma (Gece İşemesi, Enürezis)

Alt ıslatma (enüerzis), çocuğun, gündüz ya da gece vakti uyurken, yatağını  ya da giysilerini ıslatacak şekilde idrar kaçırmasıdır. Ancak enürezis diyebilmek için; çocuğun beş yaşının üzerinde olması, doğuştan ya da sonradan olan bir sinir sistemi hastalığının olmaması ve bu kaçırmaların tekrar ediyor olması (en az üç ay boyunca, haftada en az iki defa) gerekir.
Alt ıslatma, sadece gece uykusunda, hem gece hem gündüz uykusunda veya sadece gündüz uykusunda olabilir. Çiş kontrolünü hiç kazanamayan çocuklardaki enürezise primer (birincil) enürezis, eğer çocuk en az altı ay gibi bir süre çiş kontrolünü kazanmış (kuru kalmış) ve sonradan alt ıslatmaya başlamışsa sekonder (ikincil) enürezis denir. Primer enürezis, bütün olguların yaklaşık yüzde seksenini oluşturur ve alt ıslatma genellikle geceleri olur. Bu durum çoğunlukla genetik, biyolojik ve gelişimsel nedenlere bağlıdır. Sekonder enürezis, bütün olguların yüzde yirmisini oluşturur ve genellikle organik ve psikolojik nedenlere bağlıdır. Erkek çocuklarında kız çocuklarına göre iki kat daha fazla görülür
Enürezis monosemptomatik (basit tip) ve monosemptomatik olamayan (kompleks, karışık tip) olarak iki alt gruba ayrılır. Monosemptomatik enüreziste, sadece gece alt ıslatma vardır. Başka hiç bir belirti yoktur. Monosemptomatik olamayan enüreziste, gece idrar kaçırma dışında gündüz idrar kaçırma, aniden idrarın gelmesi ve idrara gitme ihtiyacı, kabızlık ve çiş tutma gibi durumlar da olur.
Enürezis, çocuk ürolojisi konusunda uzman olan üroloji ve çocuk cerrahisi doktorları tarafından tedavi edilir. Allta yatan psikolojik bir neden varlığında çocuk ve ergen ruh sağlığı doktorları tarfından tedavi edilir. Aşağıdaki listede bu konuda deneyimli olan doktorları bulabilirsiniz.

 

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar