Apandisit

Kalın bağırsak, ince bağırsaktan hemen sonra başlar ve makatta (anüs)  sonlanır. Kalın bağırsağın ilk bölümüne çekum adı verilir. Çekum kalın bağırsağın en geniş kısmıdır.  Apendiks, kalın bağırsağın çekum adı verilen bölümünün ucunda bulunan, solucan şeklinde ve hareketli  bir kalın bağırsak uzantısıdır. Görevi  tam olarak belli değildir. Apandiksin içinden herhangi bir besin maddesi geçmez. Ortalama uzunluğu  9–10 cm arasında değişir. Apendiksin  iltihaplanmasına apandisit denir. Çeşitli nedenlerden dolayı appendiksin tıkanması, apandisit denilen duruma yol açar. Bu tıkanıklığın nedeni, dışkı, safra taşı, tümör, büyümüş lenfe bezi  ya da bağırsak kurdu olabilir. En sık görülen belirtisi karın ağrısıdır. Karın ağrısı genellikle göbek etrafında başlar ve bir süre sonra karnın sağ alt kısmında yoğunlaşır. Nadiren de olsa, bazen karnın diğer diğer kısımlarında ve karnın sol alt bölgesinde bile ağrı olabilir. Sağ ayak üzerinde zıplandığında karnın sağ alt bölümünde ağrı olur. Tedavi edilmediği zaman, apandiks patlayabilir ve karın zarının iltihaplanmasına (peritonit) yol açabilir. Apandisit hastalığının tanı ve tedavisi genel cerrahi  ve çocuk cerrahisisi (pediatrik cerrahi) doktorlarınca yapılmaktadır.

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar