Aritmi (Kalp Ritim Bozukluğu)

Normal bir kalp, belli bir düzen içinde ve dakikada 60 ile 100 arasında atmaktadır. Kalp ritmindeki anormalliğe aritmi  ya da disritmi denilmektedir. Kalp atım hızının dakikada 60 dan az olmasına bradikardi, 100 den fazla olmasına taşikardi denir. Aritmide kalp atım hızı normal, azalmış (bradikardi) ya da artmış (taşikardi) olabilir. 
Aritmi, kalp atım sıklığını (kalp hızı) kontrol eden normal elektriksel uyarılar bozulduğunda meydana gelmektedir. Aritminin ensık görülen nedenleri; kalp krizi, potasyum yüksekliği, konjestif kalp yetmezliği, ilaç yan etkileri, kalp kası iltihabı (myokardit), kalp kasının zayıflaması (kardiyomyopati), kalp kasının kalınlığının artması (hipertrofik kardiyomyopati), tiroid hastalığı ve  bazı doğumsal kalp hastalıklarıdır.

Tipik belirtiler; çarpıntı, güçsüzlük, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma, kaygı (endişe) ve ani ölümdür. Aritmi ile kardiyoloji (kalp hastalıkları) ve çocuk kardiyolojisi bölümleri ilgilenir. Aşağıda bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar