Aşırı Aktif Mesane

İdrar torbası (mesane),  böbreklerden gelen idrarı depolayan, kasdan yapılmış bir torba şeklindedir. İçinde biriken idrar belli bir miktara ulaştığında, kişi işeme ihtiyacı duyar. Aşırı aktif mesane, idrar kesesinin idrar ile dolması sırasında, idrar kesesini oluşturan kaslarda ani olarak ortaya çıkan kontrolsüz kasılmalardır. Kişi aniden ve şiddetli bir şekilde idrar yapma ihtiyacı duyar. Hastalarda acil idrar yapma hissi ve sık idrara çıkma şikayeti vardır. Bu şikayetler ile birlikte idrar kaçırma da olabilir. Hastaların büyük çoğunluğunda, bu durumun nedeni bilinmemektedir. Hastaların bir kısmında diyabet (şeker hastalığı), parkinson,demans ve multipl skleroz (MS) gibi hastalıklar görülür. Bayanlarda, erkeklerde ve çocuklarda da görülebilir.

Aşırı aktif mesanenin  tanısı, hastanın şikayetleri dinlenerek ve bazı sorgulama formların değerlendirimesi ve ürodinami (mesane testi) ile konur.

Aşırı aktif mesanenin tanı ve tedavisi, kadın ürolojisi, nöroüroloji veya çocuk ürolojisi konusunda uzman olan üroloji doktorları tarafından yapılmaktadır. Aşağıdaki listede bu hastalık konusunda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

Detaylı İncele
Üroloji

Uzm. Dr. Özgür Haki Yüksel

(3 görüş)
Detaylı İncele
Üroloji

Yrd. Doç. Dr. Serkan Akdemir

(5 görüş)
Detaylı İncele
Üroloji

Yrd. Doç. Dr. Fatih Fırdolaş

Detaylı İncele
Üroloji

Prof. Dr. Zühtü Tansuğ

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar