Ateşli Havale (Febril Konvülziyon)

Ateşli havale (ateşli nöbet ya da febril konvülziyon), 6 aydan büyük ve 6 yaşından küçük çocuklarda, menenjit (beyin zarı iltihabı) ve ensefalit (beyin iltihabı) gibi merkezi sinir sistemi enfeksiyonu dışındaki enfeksiyonlara bağlı ateş yükselmesi sonucu ortaya çıkan bir havale şeklidir. Erkek çocuklarda kız çocuklarına göre daha sık görülmektedir. En sık 18 ile 24 ay arası çocuklarda görülür. Ateşli havale, genellikle üst solunum yolunun virüslerle meydana gelen enfeksiyonlarında, bazen de gastroenterite bağlı olarak ortaya çıkan ateşin, tam olarak olgunlaşmamış çocuk beyninde anormal elektriksel deşarja neden olması sonucu, tüm vücutta kasılmalar ya da tüm vücutta gevşeme ile birlikte kısa süreli bilinç kaybı veya gözlerini bir noktaya dikme şeklinde kendini gösterir. Bazen nöbetler tüm vücutta ya da vücudun tek bir yarısında kol ve bacakta kasılma veya titreme şeklinde olabilir. Nöbetler, genellikle 5 dakikadan daha az sürer ve 24 saat içinde nadiren tekrarlayabilir. Bazı ailelerde febril konvülziyon için genetik bir yatkınlık söz konusudur.  Ateşli havale çocuğunun beynine ya da zekasına bir zarar vermez ve nöbet sonrası çocuk hızla normale döner. Ancak nöbetin 30 dakikayı aşması beyinde hasara yol açabilir.
Daha önce ateş olmadan nöbet geçiren bir çocukta görülen ateşli nöbet, ateşli havale olarak kabul edilmez. Bu yüzden, ateşli havalele ile epilepsinin (sara) yani ateşsiz dönemde görülen nöbetlerin birbirinden ayrılması gereklidir. 
Çocuk sağlığı ve hastalıkları (pediatri) ve çocuk nörolojisi, ateşli havale (febril konvülziyon) ile ilgilenen bölümlerdir.

 

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar