Barrett Özafagusu

Kronik gastroözefageal reflü hastalığına (mide reflüsü) bağlı olarak, yemek borusunun alt ucunda meydana gelen iltihahaplanmadır. Gastroözefageal reflü hastalığında midedeki asidik sıvı, mideden özefagusa (yemek borusuna) geçer ve zamanla burada yemek borusunun örtüsünde (mukoza) hasar   meydana getirir. Barret  özafagusu, erkeklerde çok daha yaygındır ve nadiren kanser hastalığına dönüşebilir. Hastalığın belirtisi, yemek borusunda yanma ve yutma güçlüğüdür.

Barret özafagusunun tanı ve tedavisi ile gastroenteroloji (sindirim sistemi hastalıkları), çocuk gastroenterolojisi ve genel cerrahi doktorları ilgilenir.

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar