Bel Eğriliği (Skolyoz)

Skolyoz, omurganın sağa ya da sola doğru eğrilmesi demektir, yani skolyoz omurga eğriliği anlamına gelir. Skolyozun kendisi bir hastalık olmamakla birlikte, omurgada meydana gelen çeşitli hastalıklar sonucu, omurganın normal yapısında oluşan bir şekil bozukluğudur. Skolyoz omurganın çeşitli bölgelerinde görülebilir.

Skolyozun başlıca üç türü vardır. En çok rastlanan skolyoz türü, idiopatik skolyozdur (nedeni bilinmeyen skolyoz). İdiopatik skolyozda omurga S veya C şeklinde eğrilir. Omurlar kendi etraflarında döner ve yana doğru eğilme meydana gelir. Sık rastlanan ikinci bir skolyoz tipi de kas veya sinir hastalıklarına bağlı olarak gelişen nöromusküler skolyozdur. Bu skolyoz tipinde, solunum sıkıntısına daha çok rastlanabilmekte ve cerrahi müdahale için daha küçük yaşlar tercih edilmektedir. Üçüncü skolyoz türü ise, anne karnındaki çocuğun gelişimi sırasında ortaya çıkan omurga anomalilerine bağlı konjenital skolyozdur. Skolyoz,  omurga kırıkları, nörofibromatozis, romatizmal hastalıklar, omurga enfeksiyonları ve metabolik hastalıklar gibi durumlara bağlı olarak da gelişebilir. Skolyoz un tedavisi,  skolyoz a neden olan hastalığa ve oluşan skolyoza göre değişiklik gösterir.

Skolyoz ameliyatı, vertebra (omurga) cerrahisi konusunda uzmanlaşmış olan ortopedi ve travmatoloji doktorlarınca yapılmaktadır. Aşağıdaki listede bu konuda tecrübe sahibi doktorları bulabilirsiniz. 

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar