Biliyer Siroz

Biliyer siroz (primer biliyer siroz), bağışıklık sistemindeki bir bozukluk sonucu (otoimmün hastalık), karaciğer içindeki küçük safra kanallarının yıkımı ile sonuçlanan bir hastalıktır. Bu durum safra yollarında tıkanıklığa ve safra ve safra ile atılan atık maddelerin bağırsağa atılamamasına yol açar. Tedavi edilmeyen hastaların bir kısmında karaciğer sirozu meydana gelir. Biliyer siroz daha çok 40 ile 50 yaş arasındaki kişilerde görülür. Bu hastalık kadınlarda yaklaşık dokuz kat daha fazla görülür. Biliyer siroz ile genel cerrahi, çocuk cerrahisi, gastroenteroloji ve çocuk gastroenterolojisi bölümleri ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar