Boyun Fıtığı

Omurga (vertebra), toplam 33 adet omur denilen kemiklerin üst üste dizilmesinden oluşmuştur. Bu omurların 7 tanesi boyun kısmında bulunur. Bu omur kemiklerinin arasında disk denilen yapılar ve her iki omuru birbirine bağlayan iki küçük eklem bulunmaktadır. Diskin etrafında bir zar bulunur ve ortasında da jeletine benzer bir madde vardır. Vertebranın ortasında, kafatasından kuyruk sokumuna doğru uzanan ve omurilik kanalı adı verilen bir kanal bulunur. Bu kanalın içinde omurilik bulunmaktadır.

Omurların arasında bulunan diskin görevi, omurlar üzerine binen yükü eşit olarak dağıtarak amortisör görevi yapmaktır. Boyun omurlarının arasında bulunan disk ve eklemlerin bir diğer görevi de, boynun her yöne hareket hareket etmesini sağlamaktır.

Yaşlanma ya da  zorlanma gibi çeşitli nedenlerle omurların arasında bulunan  diskin dış tabakasında bozulmalar başlayıp yırtılmalar görülebilir. Yırtılma olduğunda, diskin iç yapısı yırtıktan dışarı çıkarak, omurilik ve kollara giden sinirlere bası yapar. Bu duruma boyun fıtığı denir. Kollara giden sinirlerin bası altında kalması nedeniyle, hastada omuz ve kollarda ağrı, kollarda ve ellerde uyuşma karıncalanma, kuvvet kaybı meydana gelebilir.

Her boyun fıtığına mutlaka ameliyat gerekli olmayabilir. Kısa süreli dinlenme periyodu, ağrı kesici verilmesi, boyunluk kullanılarak boyun hareketlerinin sınırlanması bazen ağrının azalmasına neden olabilir. Şikayetleri hafif olan bu hastalara, fizik tedavi ve rehabilitasyon veya algoloji tedavisi (ağrı bilimi) de faydalı olabilir. Ancak kollarda kuvvet kaybı ve ciddi omurilik basısı olan hastalara, kuvvet kaybı ve omurilik basısı olmadığı halde, fizik tedavi ve algoloji tedavilerinin başarılı olmadığı hastalara ameliyat önerilmektedir.

Bel fıtığı tanı ve tedavisi ile beyin-omurilik-sinir cerrahisi, algoloji (ağrı bilimi) ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon (fizik tedavi) bölümleri ilgilenmektedir. Boyun fıtığı ameliyatı, beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanlarınca yapılmaktadır. Aşağıdaki listede boyun fıtığı konusunda deneyimli olan doktorlar bulunmaktadır.

7

Sorulan Soru

7

Verilen Cevap

 

MerhabaMuayenenizin yapılıp filmlerinizin incelenmesi gerekiyor. Belki ek birkaç tetkik de gerekebilir. Sadece rapora bakarak yorum yapmak yanlıştır. Geçmiş olsun. Prof Dr Kudret Türeyen

Cevaplar (1)

 

MerhabaSadece yazılanlarla yorum yapmak sizi yanlış yönlendirmeye sebep olur. Bu filmi isteyen hekiminiz gerekli açıklamaları yapacaktır. Geçmiş olsun. Prof Dr Kudret Türeyen

Cevaplar (1)

 

MerhabaMuayene edip, filmlerinizi görmeden yorum yapmam doğru olmaz. Geçmiş olsun. Prof Dr Kudret Türeyen

Cevaplar (1)

 

Yakınma durumumuza göre cerrahi gerekli olabilir.

Cevaplar (1)

Prof. Dr. Kaya Kılıç

Deneyimli beyin cerrahı hocalarından hiç birisi hastasını muayene etmeden fikrini söylemez, çünkü deneyimlidirler.Geçmiş olsun.

Cevaplar (1)

Prof. Dr. Mehmet Zileli

Boyun fıtığı ve sinire bası olduğu belirtilmiş.

Cevaplar (1)

Yrd. Doç. Dr. Güven ÇITAK

Öncelikle geçmiş olsun. Raporlarda yazan bulgular bir çok bölgede sorunlar olduğunu düşündürüyor. Ancak yalnız raporda yazanla karar vermek mümkün değil. Muayene bulgularınız ve cd gördükleriniz daha…Daha fazla

Cevaplar (1)

İlgili hastalıklar