Bunama (Demans)

Demans ya da bunama, beyin hücrelerinde meydana gelen hasar sonucu, beyin hücrelerinin kaybına yol açan hastalıkların belirtisidir. Yaşlanmayla birlikte bir miktar beyin hücresinin kaybı normal bir olaydır. Ancak, kayıp beyin hücresinin miktarı ve kayıp olma hızı artarsa, beyin normal görevlerini yerine getiremez hale gelir ve demans durumu ortaya çıkar. Demans, kişinin hafıza (bellek), dikkat, konsantrasyon, planlama, düşünme, konuşma gibi zihinsel fonksiyonlarını  ve davranış ve duygulanımlarını etkiler. Zihinsel becerilerdeki bu bozulma, kişinin mesleki ve sosyal etkinliklerini etkileyecek kadar ciddi bir durumdadır. 
Alzheimer hastalığı en sık görülen bunama nedenidir. Alzheimer hastalığı dışındaki demans (bunama) nedenleri ise;  beyin damarlarının hastalıkları, beyin tümörü, karaciğer, böbrek ve tiroit gibi bazı hastalıklar, beyin travması,beyin zarı iltihabı (menenjit), alkol kullanımı, bazı ilaçların kullanımı, beslenme ile ilgili bozukluklar ve bazı psikiyatrik hastalıklardır.
Bunama ya da demans ile beyin ve sinir hastalıkları (nöroloji), geriatri (yaşlılık hastalıkları) ve psikiyatri (akıl ve ruh sağlığı) bölümü doktorları ilgilenir. Aşağıdaki listede bu doktorları bulabilirsiniz.

 

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar