Derinin Bazal Hücreli Karsinomu

Bazal hücreli kanser ya da bazal hücreli karsinom, derinin yavaş seyir gösteren bir kanser türüdür. Genellikle güneşe maruz kalmış bölgelerde ortaya çıkar. Bazal hücreli karsinomlar, derinin epidermis tabakasının en alt bölümünden köken alır. Bazal hücreli karsinom genelde vücudun uzak yerlerine sıçramaz (metastaz yapmaz),  ancak tedavi edilmedikleri takdirde, etraflarında bulunan  dokuyu tahrip ederler. Cerrahi yöntemle ya da diğer tedavi yöntemleriyle (radyoterapi) tedavi edilir.
Derinin bazal hücreli karsinomu ile plastik-estetik ve rekonstrüktif cerrahi ve dermatoloji doktorları ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

 

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar