Diskoid Menisküs

Menisküsler, eklemlerde bulunan  ve yarım ay ya da  C şeklindeki kıkırdak yapılardır. Menisküsler, diz eklemini oluşturan uyluk ve baldır kemiklerinin biribirine uyumunu ve ekleme bine yükün eşit olarak dağılımını sağlar. Diskoid menisküs, menisküsün normalden daha geniş ve disk şeklinde olduğu bir durumdur. Çocuk anne rahminde iken, menisküsün gelişimi ile ilgili bir sorundan kaynaklanır. Diskoid menisküs, herhangi bir belirtiye neden olmayabilir. Bazen başka nedenlerden dolayı çekilen diz MR ‘ında tesadüfen saptanır. Bu şekilde kişide hiç bir şikayete neden olmayan diskoid menisküsler, tedavi edilmeyip sadece izlenirler. Bazı kilerde ise rahatsızlığa neden olabilir. Diz ağrısı, dizde boşalma hissi, dizde şişlik ve atlama hissi ve dizden ses gelmesi en sık görülen şikayetlerdir. Diskoid menisküste, menisküs yırtığı meydana gelme ihtimali de artmıştır. Menisküs yırtıldığında ise bu şikayetlere kilitlenme ve hareket kısıtlılığı eklenir. Diskoid menisküs     ile ortopedi ve travmatoloji bölümü ilgilenir.

0

Sorulan Soru

0

Verilen Cevap

İlgili hastalıklar